เป้าหมายหลัก

วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สิ่งที่ได้ในวันที่ 6/8/57


วันที่  6/8/2557
เวลาเช้า เข้าสังเกตวิธีตอนเข้าแถวหน้าเสาธงชาติ
เข้าสังเกต วิถีและสังเกตจิตศึกษา การสอนของครูต๋อย (ป.
6) ทำการสอนโดย แจกกระดาษที่มีรูปภาพให้นักเรียนแต่ละคน
  
1.ครูต๋อยให้เด็กนั่งเป็นวงกลม
  
2.เริ่มจากครูต๋อยพาเด็กร้องเพลงประกอบท่าทาง เมื่อเด็กพร้อม แล้วครูต๋อยก็พาเด็กฝึกบีบนวด ตั้งแต่ศรีษะลงมาจนถึงเท้าด้านล้าง
   
3.จากนั้นก็แจกกระดาษที่มีรูปภาพให้นักเรียนแต่ละคนโดยเวียนทั้งซ้ายและขวามือ นักเรียนส่งกระดาษให้กัน และมีการไหว้ขอบคุณ    เพื่อนที่ส่งกระดาษให้
  
4.ครูต๋อยยิงคำถามปลายเปิด(ให้นักเรียนแสดงความเห็นอกเห็นใจจากภาพที่ดู)
       
- เห็นอะไรจากภาพ
       
- รู้สึกอย่างไรจากภาพที่เห็น
    
5.จากนั้นก็ให้เด็กตั้งคำถามจากภาพ
    
6.แล้วก่อนจะให้แสดงความครูต๋อยใช้เทคนิค ฝึกสติ(ให้เด็กจับมือคนข้างๆ แล้วหลับตาฟังครูจจากนั้นก็ให้เด็กแสดงความรู้สึกจากภาพที่เห็น
 
   7.เมื่อเด็กนักเรียนแสดงความรู้สึกเสร็จแล้ว ก็แล้วครูต๋อยก็ให้สัญญาณหยุดกับเด็กนักเรียน ก่อนหยุดก็ให้เด็กร้องเพลง นับ 1 – 10 ประกอบกับการสลับมือซ้ายกับมือขวา


  จุดประสงค์ของการสอน
       ป.ความเห็นอกเห็นใจ


เข้าห้องประชุม
        มีการพูดแลกเปลี่ยนหลังจากที่เราได้ไปสังเกตมาว่า มีความคิดเห็นเป็นอย่างไร เกี่ยวกับการเข้าไปดู ห้อง ป.
3 และห้อง ป.6
       

พบครูใหญ่ 
พูดเรื่อง
PLC และฝึกสมาธิโดยวิธีทำให้รู้กาย(ดูที่ลมหายใจไม่มีคำภาวนา)       

             
PLC - สถานที่  บรรยากาศที่ดี
                     
- กิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้(BAR/AAR)

ช่วงเวลาบ่าย

  สังเกตการณ์สร้างแรงบันดาลใจ
PBL ป.1
 การทำบอดี้สแกน
  
1.ได้เห็นการจัดวงกลมของครูโดยครูจะแยกเด็กที่คุยกันออกจากกัน
  
2.ครูให้นักเรียนนอนเป็นปลาดาว  หายใจเข้า...ลึก    หายใจออก...สบาย
   
3.แล้วเล่านิทานให้เด็กฟังด้วยนำเสียงที่ไม่สูงไม่ต่ำ
  
4.เทคนิคการปลุกเด็กของครูป.1 เด็กที่ยังไม่ตื่นนอน ครูให้เพื่อนที่อยู่ข้างๆ ปลุกเพื่อนขยับเบาๆ ให้เพื่อนตื่น
 
5.เทคนิคการเตรียมความพร้อม ให้เด็กไปล้างหน้าเป็นสี แล้วมาร้องเพลงรอ ฉันรอเธออยู่ นับเลข 1-10 ไทยตามด้วยอังกฤษ

วิธีการเก็บเด็ก

     มองด้วยตา แล้วบอกชื่อเด็กว่าพี่...ให้สัญญาณ


การสอน PBL
    1.ครูให้นักเรียนไปเข้าห้องสมุด แต่

    2.ห้องสมุดไม่พร้อม ครูก็ให้เด็กมาทำงานที่ค้างไว้ คือ วาดรูปที่สื่อถึงพยัญชนะไทย
จุดประสงค์

     ให้เด็กเห็นคุณค่า
การนำไปใช้ที่โรงเรียน
  
1.นำวิธีการฝึกสติก่อนการที่จะให้เด็กตั้งคำถาม
  
3.ยิงคำถามตลอดและเสริมแรงเพื่อให้เด็กฝึกคิดและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
   4.การกวาดสายตาไปรอบๆ เพื่อดูความพร้อมของเด็กแต่ละคน และการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ศรีษะลงมาถึงเท้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น