เป้าหมายหลัก

วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วันที่ 14/8/2557

สิ่งที่เห็น
    
จิตศึกษา ป.6 ครูสังข์

        - น้ำเสียงเรียบๆน่าฟัง การสอนก็เริ่มจากการให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม และพานักเรียนทำโยคะอย่างง่าย และให้นักเรียนแต่ละคนพาเพื่อนทำคนโยคะคนละท่า
    
ภาษาอังกฤษ ป.6 ครูแวว
        
- ร้องเพลงภาษาอังกฤษ วาดภาพระบายสีประกอบเพลง
    
คณิตศาสตร์ ป.2 ครูกลอย
        
- สอนเรื่องการบวก และการคูณ
เทคนิค
    
จิตศึกษา ป.6 ครูสังข์
       
- น้ำเสียงเรียบๆน่าฟัง เด็กไม่ฟังครูไปนั่งใกล้ๆ
     ภาษาอังกฤษ ป.6 ครูแวว
        
- เตรียมเด็กร้องเพลงนับเป็นภาษาอังกฤษ มีสอบแบบ(Version)
    
คณิตศาสตร์ ป.2 ครูกลอย
        
- ไม่บอกแต่ฝึกให้เด็กคิดเอง
การนำไปใช้

            
- ฝึกให้เด็กคิดเองมากๆ
             
- เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น