เป้าหมายหลัก

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วันที่ 4 สิงหาคม 2557 เราได้

วันที่  4/8/2557
เวลาเช้า เข้าสังเกตวิธีตอนเข้าแถวหน้าเสาธงชาติ
เข้าสังเกต วิถีและสังเกตจิตศึกษา การสอนของครูต๋อย (ป.1) ทำการสอนโดย นำ เศษหิน ก้อนดิน ใบไม้ กิ่งไม้ เปลือกไม้ มาใส่ในกล่องกระดาษA4
  
1.โดยมีการผ้าปิดฝากล่องกระดาษA4 เอาไว้
  
2.แล้วยิงคำถามว่า มีอะไรอยู่ในกล่อง ให้เด็กๆ ลองทายกัน (กำแบบฝึกสมาธิเด็ก)
  
3.จากนั้นก็จะให้เด็กนักเรียนหยิบของออกจากกล่อง และมีการไหว้ขอบคุณเพื่อนที่ยกของให้(เด็กหยิบช้า พูดมือแข็งแรง)
  
4.ครูต๋อยยิงคำถาม(เด็กที่ไม่ฟังจะพูดว่า น้อง..ขอบคุณที่ตั้งใจฟัง นับหนึ่งสองสามฯ)
       
- เหมือนอะไร
       
- มีประโยชน์อย่างไร
       
- ไม่มีแล้วจะเป็นอย่างไร
  5.ให้เด็กนำเศษหิน กิ่งไม้ ใบไม้ เปลือกไม้ ที่ได้นำมาต่อรูป
 
6.ครูต๋อยยิงคำถาม ว่าเหมือนอะไรให้เด็กตอบ เด็กแต่ละคนก็จะตอบตามความรู้ที่ตนได้เห็นมาก
 
7.ให้เด็กกล่าวของคุณ ครูแต่ละคน ผู้ใหญ่ใจดี
 
เข้าห้องประชุม
มีการพูดแลกเปลี่ยนหลังจากที่เราได้ไปสังเกตมาว่า มีความคิดเห็นเป็นอย่างไร เกี่ยวกับการเข้าไปดู ห้อง ป.
1 และห้อง ป.4 วิธีเก็บเด็ก  คำถามกระตุ้นเด็ก  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น