เป้าหมายหลัก

วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วันที่ 13/8/2557

สิ่งที่เห็น
    
จิตศึกษา ป.2 ครูกลอย
       
- น้ำเสียงและท่าทางที่ใช้สอนนุ่มนวลน่าฟัง การสอนก็เริ่มจากการให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม และพานักเรียนนวดส่วนต่างๆ ของร่างกายเพื่อเป็นการขอบคุณ โดยเริ่มที่ ศีรษะก่อนลงไปจนถึงเท้า
    
คณิตศาสตร์ ป.5 ครูฟ้า

        
- ท่าทางประกอบการสอน การตรวจงานเด็กนักเรียน
    
ภาษาไทย ป.4 ครูยิ้ม

        
- ใช้จิตวิทยาประกอบการสอน รู้นิสัยของเด็กแต่ละคนดี


เทคนิค
    
จิตศึกษา ป.2 ครูกลอย

       
- เตรียมตัวพร้อมในท่าพนมมือ
            - เอาการนับ 1-10 มาประกอบท่าทาง
    
คณิตศาสตร์ ป.5 ครูฟ้า
        
- การตั้งคำถามที่หลากหลายกระตุ้นความคิด
            
- วิธีการหาคำตอบของเด็กที่หลากหลายไม่จำกัดความคิด
   
ภาษาไทย ป.4 ครูยิ้ม
        
- ให้เด็กเขียนตามคำบอกจากหนังสือที่ได้ทุกคนได้อ่านมา เมื่อเขียนเสร็จจะไม่เฉลยแต่ให้เด็กเช็กความถูกต้องเอง และเขียนคำที่ถูกต้องลงในสมุดของตัวเอง
             
- เสริมแรงด้วยทำเสร็จเบรคได้เลย
การนำไปใช้

        
   - นำน้ำเสียงกับการนับ 1-10 ประกอบท่าทางมาใช้สอน
             
- การตั้งคำถามที่หลากหลายกระตุ้นความคิด
             
- เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิด
             
- เด็กตรวจและหาคำตอบด้วยตัวเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น