เป้าหมายหลัก

วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วันที่ 18/8/2557

สิ่งที่เห็น 
    
จิตศึกษา อ. ครูแดง
  
- พาเด็กเดินออกกำลังกาย  เข้าแถวเพื่อเตรียมเด็กทำกิจกรรม เตรียมความพร้อมด้วยการร้องเพลง ครูแดงเล่านิทาน พระจันทร์อร่อยไหม  เมื่อเล่าเสร็จครูก็ถามเด็กว่า มีตัวละครที่เป็นสัตว์อะไรบ้าง เมื่อถามเด็กนัเรียนเสร็จก็ให้เด็กเข้าห้องและจะให้คนที่พร้อมที่สุดเข้าก่อนโดยมีครูคอยรับไหว้
    คณิตศาสตร์ ป.
2 ครูกลอย

    
- สอนเรื่องการบวก และการคูณ
        
- มีสาหร่าย 4 ต้น มีปลิงทะเลเกาะอยู่ต้นละ 6 ตัว
                  ใครคิดเห็นต่างจากพวก 
 4 x 6                              4   คือ จำนวนที่เอามาบวก
                             6 
คือ จำนวนครั้งที่เอามาบวก      
          
       คณิตศาสตร์ ป.5 ครูฟ้า

              - การบาก ลบ คูณ หาร จำนวน
                โจทย์ 

                    


   เทคนิค
       
- การตั้งคำถามให้เด็กฝึกคิดได้หลายหลาย ทำอย่างไร ทำไม่ วาดภาพการ์ตูนประกอบการการคูณ ในรูปของการบวก
           
- เทคนิคการบูรณาการการนำการหาร้อยละกับเรื่องมุม นำมาซึ่งการสร้างแผนภูมิ
    
     การนำไปใช้

        
   - ตั้งคำถามให้เด็กคิดหลายๆ ทาง
             
- บูรณาการในวิชาเชื่อมโยงแต่ละเรื่อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น