เป้าหมายหลัก

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วันที่ 4 สิงหาคม 2557 เราได้

วันที่  4/8/2557
เวลาเช้า เข้าสังเกตวิธีตอนเข้าแถวหน้าเสาธงชาติ
เข้าสังเกต วิถีและสังเกตจิตศึกษา การสอนของครูต๋อย (ป.1) ทำการสอนโดย นำ เศษหิน ก้อนดิน ใบไม้ กิ่งไม้ เปลือกไม้ มาใส่ในกล่องกระดาษA4
  
1.โดยมีการผ้าปิดฝากล่องกระดาษA4 เอาไว้
  
2.แล้วยิงคำถามว่า มีอะไรอยู่ในกล่อง ให้เด็กๆ ลองทายกัน (กำแบบฝึกสมาธิเด็ก)
  
3.จากนั้นก็จะให้เด็กนักเรียนหยิบของออกจากกล่อง และมีการไหว้ขอบคุณเพื่อนที่ยกของให้(เด็กหยิบช้า พูดมือแข็งแรง)
  
4.ครูต๋อยยิงคำถาม(เด็กที่ไม่ฟังจะพูดว่า น้อง..ขอบคุณที่ตั้งใจฟัง นับหนึ่งสองสามฯ)
       
- เหมือนอะไร
       
- มีประโยชน์อย่างไร
       
- ไม่มีแล้วจะเป็นอย่างไร
  5.ให้เด็กนำเศษหิน กิ่งไม้ ใบไม้ เปลือกไม้ ที่ได้นำมาต่อรูป
 
6.ครูต๋อยยิงคำถาม ว่าเหมือนอะไรให้เด็กตอบ เด็กแต่ละคนก็จะตอบตามความรู้ที่ตนได้เห็นมาก
 
7.ให้เด็กกล่าวของคุณ ครูแต่ละคน ผู้ใหญ่ใจดี
 
เข้าห้องประชุม
มีการพูดแลกเปลี่ยนหลังจากที่เราได้ไปสังเกตมาว่า มีความคิดเห็นเป็นอย่างไร เกี่ยวกับการเข้าไปดู ห้อง ป.
1 และห้อง ป.4 วิธีเก็บเด็ก  คำถามกระตุ้นเด็ก  
ช่วงเวลาบ่าย
  สังเกตการณ์สร้างแรงบันดาลใจ
PBL ป.2
  โดยการนำของ  ครู กอย,ครูเหมียว,ครูแวว
       การทำบอดีสแกน โดยมีการเปิดเพลงเบาๆ  ร้องเพลงความเกรงใจ  เพื่อเตรียมความพร้อม จากนั้นครูกอย เล่าเรื่องของปลาดาว เพื่อให้เด็กจินตนาการว่าตัวเองเป็นปลาดาว แล้วเด็กก็นอนทำตาคำพูดของของครูกอย ครูกอยก็จะพูดต่างเกี่ยวกับปลาดาว มีเปลือกหอยมาเกี่ยวข้องมีชายทะเล แล้วให้นักเรียนเก็บเปลือกหอยด้วยมือที่แข็งแรง แล้วก็จินตนาการว่าปลาดาวกำลังเล่นอย่างสนุกและค่อยๆ หลับตาหลงอย่างช้าๆ  จนเด็กบ้างคนหลับไป  ในขณะที่ยังมีเด็กบางคนไม่ยอมหลับ ครูกอยก็จะพูดว่าขอบคุณพี่(ชื่อเด็ก)ที่ให้ความร่วมมือ
หลังจากเด็กให้เด็กตื่นนอนแล้วยังมีเด็กบางคน หลับจริงไม่พร้อมที่จะเรียนวิธีการแก้ปัญหาของครูกอย คือ ให้เด็กคนดังกล่าวไปล้างหน้า จากนั้นก็เตรียมความพร้อมโดยให้เด็กที่นั่งใกล้กันจับมือกัน
วิธีการเก็บเด็ก
     ร้องเพลงความเกรงใจ, นับจำนวนต่อจากครู, ตัวตรงก้นชิด
ครูเหมียวสอนเรื่องถั่วงอก
   
1.สำรวจเด็กที่เอาถั่วแต่ละชนิดที่เด็กเอามาและยิงคำถาม
   
2.จัดเด็กเป็นกลุ่ม ตาม จำนวน 1 2 3 4 5
   
3.ให้เด็กดูวีดีโอ(ถั่วงอก,ถั่วงอกเต้นระบำ ดูอย่างละ 2 รอบ ) 
   
4.ยิงคำถามกระตุ้นความยากรู้ของเด็กจากวีดีโดจากวีดีโอเรื่อง ถั่วงอก
   
5.ยิงคำถามกระตุ้นความยากรู้ของเด็กจากวีดีโดจากวีดีโอเรื่อง ถั่วงอกเต้นระบำ
   
6.ให้เด็กทุกคนได้รู้จักถั่วต่างๆ  ที่แต่ละคนนำมา โดยเอาถั่วแต่ละชนิดมาในในแก้วพลาสติก ไว้ตรงกลาง
       และ ให้เด็กที่เสนอตัวมาแกะถั่วในแก้วพลาสติก จนครบชนิดของถั่วที่เด็กนำมา
   
7.ครูกอยยิงคำถามว่าถั่วชนิดไหน ใหญ่ที่สุด  เล็กที่สุด  ใหญ่ปานกลาง โดยให้เด็กแสดงความคิดเห็นและ
       ให้เด็กหยิบออกมาที่ละชนิดและเรียงจากใหญ่สุดไปหาน้อยสุด
   
8.ครูกอย,ครูเหมียว,ครูแวว ให้เด็ก สังเกตเมล็ดถั่วเหลือง และเมล็ดถั่วเขียวว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
   
9.ครูเหมียววางแผนการปลูกถั่วโดยยิงคำถามว่าถ้าปลูกถั่วในล้อยางรถยนต์จะมีวิธีการใส่ดินตรงไหน และ
       แบ่งกลุ่มกลุ่มละ
3 คน โดยให้นักเรียนแบ่งกันเอง

การนำไปที่โรงเรียน
  
1.นำวิธีการเก็บเด็ก ร้องเพลงความเกรงใจ, นับจำนวนต่อจากครู, ตัวตรงก้นชิด
  
2.นำวิธีการสร้างแรงบันดาลใจมากระตุ้นเด็กนักเรียนให้อย่างเรียนรู้
  
3.ยิงคำถามตลอดเวลาเพื่อให้เด็กฝึกคิดและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
   4.ปล่อยให้เด็กได้แสดงความคิดให้มากขึ้นและมีอิสระเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น