เป้าหมายหลัก

วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วันที่ 18/8/2557

สิ่งที่เห็น 
    
จิตศึกษา อ. ครูแดง
  
- พาเด็กเดินออกกำลังกาย  เข้าแถวเพื่อเตรียมเด็กทำกิจกรรม เตรียมความพร้อมด้วยการร้องเพลง ครูแดงเล่านิทาน พระจันทร์อร่อยไหม  เมื่อเล่าเสร็จครูก็ถามเด็กว่า มีตัวละครที่เป็นสัตว์อะไรบ้าง เมื่อถามเด็กนัเรียนเสร็จก็ให้เด็กเข้าห้องและจะให้คนที่พร้อมที่สุดเข้าก่อนโดยมีครูคอยรับไหว้
    คณิตศาสตร์ ป.
2 ครูกลอย

    
- สอนเรื่องการบวก และการคูณ
        
- มีสาหร่าย 4 ต้น มีปลิงทะเลเกาะอยู่ต้นละ 6 ตัว
                  ใครคิดเห็นต่างจากพวก 
 4 x 6                              4   คือ จำนวนที่เอามาบวก
                             6 
คือ จำนวนครั้งที่เอามาบวก      
          
       คณิตศาสตร์ ป.5 ครูฟ้า

              - การบาก ลบ คูณ หาร จำนวน
                โจทย์ 

                    


   เทคนิค
       
- การตั้งคำถามให้เด็กฝึกคิดได้หลายหลาย ทำอย่างไร ทำไม่ วาดภาพการ์ตูนประกอบการการคูณ ในรูปของการบวก
           
- เทคนิคการบูรณาการการนำการหาร้อยละกับเรื่องมุม นำมาซึ่งการสร้างแผนภูมิ
    
     การนำไปใช้

        
   - ตั้งคำถามให้เด็กคิดหลายๆ ทาง
             
- บูรณาการในวิชาเชื่อมโยงแต่ละเรื่อง

วันที่ 15/8/2557

สิ่งที่เห็น
    
จิตศึกษา ป.2 ครูกลอย

       
- น้ำเสียงเรียบๆน่าฟัง การสอนก็เริ่มจากการให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม และพานักเรียนนับสลับมือ1-10 ครูเล่านิทานเรื่องพี่ออกัส และครูให้นักเรียนจินตนาการรูปหน้าตาของพี่ออกัส ที่ได้ยินเพราะที่ครูเล่าให้ฟัง แต่เด็กนักเรียนยังไม่ได้อ่านหนังสือเรื่องนั้น
     คณิตศาสตร์ ป.2 ครูกลอย
         - สอนเรื่องการบวก และการคูณ
        
- มีนกยูง 5 ตัว บินมา 3 วัน
                  
1 วัน มี 24 ชั่วโมง  ถ้า 3 วันมีกี่ชั่วโมง ให้เด็กคิดเองจะมีวิธีการอย่างไร ทำไม่
                  เมล็ดถั่ว
1 เมล็ด  มีค่าเท่ากับ 20 ฝัก  ถ้า 5 เมล็ด มีค่าเท่ากับกี่   ฝัก
             
งาน เขียนการ์ตูนแสดงการบวก
      
คณิตศาสตร์ ป.6 ครูสังข์
              - การสร้างมุมเป็นแผนภูมิวงกลม (บูรณาการร้อยละ มุม)
                โจทย์  จากการสำรวจสอบถามความชื่นชอบกีฬาจากตัวอย่าง
600 คนได้ข้อมูลดังนี้
              
แบตมินตัน  30  คน,  เทเบิ้ล                                  เทนนิส  30 คน, บาสเกตบอล 60 คน,
                         วอลเลย์บอล
120 คน และฟุตบอล 360 คน

                วิธีทำ  ทำคนให้เป็นร้อยละก่อนแล้ว ค่อยเอาร้อยละไปหามุมหรือองศา
                          แบตมินตัน
 30  คน,   5%   ได้  18 องศา
                        เทเบิลเทนนิส  30 คน,  5%   ได้  18 องศา
                  
      บาสเกตบอล 60 คน,   10% ได้  36 องศา                 
                        วอลเลย์บอล 120 คน   20% ได้  72 องศา
                         และฟุตบอล
360 คน   60% ได้  216 องศา

   
      เทคนิค
        - การตั้งคำถามให้เด็กฝึกคิดได้หลายหลาย ทำอย่างไร ทำไม่ วาดภาพการ์ตูนประกอบการการคูณ ในรูปของการบวก
           
- เทคนิคการบูรณาการการนำการหาร้อยละกับเรื่องมุม นำมาซึ่งการสร้างแผนภูมิ
     การนำไปใช้

        
   - ตั้งคำถามให้เด็กคิดหลายๆ ทาง
             
- บูรณาการในวิชาเชื่อมโยงแต่ละเรื่อง

วันที่ 14/8/2557

สิ่งที่เห็น
    
จิตศึกษา ป.6 ครูสังข์

        - น้ำเสียงเรียบๆน่าฟัง การสอนก็เริ่มจากการให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม และพานักเรียนทำโยคะอย่างง่าย และให้นักเรียนแต่ละคนพาเพื่อนทำคนโยคะคนละท่า
    
ภาษาอังกฤษ ป.6 ครูแวว
        
- ร้องเพลงภาษาอังกฤษ วาดภาพระบายสีประกอบเพลง
    
คณิตศาสตร์ ป.2 ครูกลอย
        
- สอนเรื่องการบวก และการคูณ
เทคนิค
    
จิตศึกษา ป.6 ครูสังข์
       
- น้ำเสียงเรียบๆน่าฟัง เด็กไม่ฟังครูไปนั่งใกล้ๆ
     ภาษาอังกฤษ ป.6 ครูแวว
        
- เตรียมเด็กร้องเพลงนับเป็นภาษาอังกฤษ มีสอบแบบ(Version)
    
คณิตศาสตร์ ป.2 ครูกลอย
        
- ไม่บอกแต่ฝึกให้เด็กคิดเอง
การนำไปใช้

            
- ฝึกให้เด็กคิดเองมากๆ
             
- เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิด

วันที่ 13/8/2557

สิ่งที่เห็น
    
จิตศึกษา ป.2 ครูกลอย
       
- น้ำเสียงและท่าทางที่ใช้สอนนุ่มนวลน่าฟัง การสอนก็เริ่มจากการให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม และพานักเรียนนวดส่วนต่างๆ ของร่างกายเพื่อเป็นการขอบคุณ โดยเริ่มที่ ศีรษะก่อนลงไปจนถึงเท้า
    
คณิตศาสตร์ ป.5 ครูฟ้า

        
- ท่าทางประกอบการสอน การตรวจงานเด็กนักเรียน
    
ภาษาไทย ป.4 ครูยิ้ม

        
- ใช้จิตวิทยาประกอบการสอน รู้นิสัยของเด็กแต่ละคนดี


เทคนิค
    
จิตศึกษา ป.2 ครูกลอย

       
- เตรียมตัวพร้อมในท่าพนมมือ
            - เอาการนับ 1-10 มาประกอบท่าทาง
    
คณิตศาสตร์ ป.5 ครูฟ้า
        
- การตั้งคำถามที่หลากหลายกระตุ้นความคิด
            
- วิธีการหาคำตอบของเด็กที่หลากหลายไม่จำกัดความคิด
   
ภาษาไทย ป.4 ครูยิ้ม
        
- ให้เด็กเขียนตามคำบอกจากหนังสือที่ได้ทุกคนได้อ่านมา เมื่อเขียนเสร็จจะไม่เฉลยแต่ให้เด็กเช็กความถูกต้องเอง และเขียนคำที่ถูกต้องลงในสมุดของตัวเอง
             
- เสริมแรงด้วยทำเสร็จเบรคได้เลย
การนำไปใช้

        
   - นำน้ำเสียงกับการนับ 1-10 ประกอบท่าทางมาใช้สอน
             
- การตั้งคำถามที่หลากหลายกระตุ้นความคิด
             
- เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิด
             
- เด็กตรวจและหาคำตอบด้วยตัวเอง

อธิษฐานสิจ๊ะกับนางฟ้าสีเขียว ตอน แจกัน


วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สิ่งที่ได้ในวันที่ 6/8/57


วันที่  6/8/2557
เวลาเช้า เข้าสังเกตวิธีตอนเข้าแถวหน้าเสาธงชาติ
เข้าสังเกต วิถีและสังเกตจิตศึกษา การสอนของครูต๋อย (ป.
6) ทำการสอนโดย แจกกระดาษที่มีรูปภาพให้นักเรียนแต่ละคน
  
1.ครูต๋อยให้เด็กนั่งเป็นวงกลม
  
2.เริ่มจากครูต๋อยพาเด็กร้องเพลงประกอบท่าทาง เมื่อเด็กพร้อม แล้วครูต๋อยก็พาเด็กฝึกบีบนวด ตั้งแต่ศรีษะลงมาจนถึงเท้าด้านล้าง
   
3.จากนั้นก็แจกกระดาษที่มีรูปภาพให้นักเรียนแต่ละคนโดยเวียนทั้งซ้ายและขวามือ นักเรียนส่งกระดาษให้กัน และมีการไหว้ขอบคุณ    เพื่อนที่ส่งกระดาษให้
  
4.ครูต๋อยยิงคำถามปลายเปิด(ให้นักเรียนแสดงความเห็นอกเห็นใจจากภาพที่ดู)
       
- เห็นอะไรจากภาพ
       
- รู้สึกอย่างไรจากภาพที่เห็น
    
5.จากนั้นก็ให้เด็กตั้งคำถามจากภาพ
    
6.แล้วก่อนจะให้แสดงความครูต๋อยใช้เทคนิค ฝึกสติ(ให้เด็กจับมือคนข้างๆ แล้วหลับตาฟังครูจจากนั้นก็ให้เด็กแสดงความรู้สึกจากภาพที่เห็น
 
   7.เมื่อเด็กนักเรียนแสดงความรู้สึกเสร็จแล้ว ก็แล้วครูต๋อยก็ให้สัญญาณหยุดกับเด็กนักเรียน ก่อนหยุดก็ให้เด็กร้องเพลง นับ 1 – 10 ประกอบกับการสลับมือซ้ายกับมือขวา


  จุดประสงค์ของการสอน
       ป.ความเห็นอกเห็นใจ


เข้าห้องประชุม
        มีการพูดแลกเปลี่ยนหลังจากที่เราได้ไปสังเกตมาว่า มีความคิดเห็นเป็นอย่างไร เกี่ยวกับการเข้าไปดู ห้อง ป.
3 และห้อง ป.6
       

พบครูใหญ่ 
พูดเรื่อง
PLC และฝึกสมาธิโดยวิธีทำให้รู้กาย(ดูที่ลมหายใจไม่มีคำภาวนา)       

             
PLC - สถานที่  บรรยากาศที่ดี
                     
- กิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้(BAR/AAR)

ช่วงเวลาบ่าย

  สังเกตการณ์สร้างแรงบันดาลใจ
PBL ป.1
 การทำบอดี้สแกน
  
1.ได้เห็นการจัดวงกลมของครูโดยครูจะแยกเด็กที่คุยกันออกจากกัน
  
2.ครูให้นักเรียนนอนเป็นปลาดาว  หายใจเข้า...ลึก    หายใจออก...สบาย
   
3.แล้วเล่านิทานให้เด็กฟังด้วยนำเสียงที่ไม่สูงไม่ต่ำ
  
4.เทคนิคการปลุกเด็กของครูป.1 เด็กที่ยังไม่ตื่นนอน ครูให้เพื่อนที่อยู่ข้างๆ ปลุกเพื่อนขยับเบาๆ ให้เพื่อนตื่น
 
5.เทคนิคการเตรียมความพร้อม ให้เด็กไปล้างหน้าเป็นสี แล้วมาร้องเพลงรอ ฉันรอเธออยู่ นับเลข 1-10 ไทยตามด้วยอังกฤษ

วิธีการเก็บเด็ก

     มองด้วยตา แล้วบอกชื่อเด็กว่าพี่...ให้สัญญาณ


การสอน PBL
    1.ครูให้นักเรียนไปเข้าห้องสมุด แต่

    2.ห้องสมุดไม่พร้อม ครูก็ให้เด็กมาทำงานที่ค้างไว้ คือ วาดรูปที่สื่อถึงพยัญชนะไทย
จุดประสงค์

     ให้เด็กเห็นคุณค่า
การนำไปใช้ที่โรงเรียน
  
1.นำวิธีการฝึกสติก่อนการที่จะให้เด็กตั้งคำถาม
  
3.ยิงคำถามตลอดและเสริมแรงเพื่อให้เด็กฝึกคิดและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
   4.การกวาดสายตาไปรอบๆ เพื่อดูความพร้อมของเด็กแต่ละคน และการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ศรีษะลงมาถึงเท้า

สิ่งที่ได้เห็น 5/8/2557

วันที่  5/8/2557
เวลาเช้า เข้าสังเกตวิธีตอนเข้าแถวหน้าเสาธงชาติ เด็กที่มาสายวิธีการแก้ปัญหาของครูเวรคือ ให้เด็กบอกเหตุผลที่ตัวเองมาสายให้ครูเวรฟัง
เข้าสังเกต วิถีและสังเกตจิตศึกษา การสอนของครูภร (ป.5) ทำการสอนโดย นำ แจกกระดาษA4 เปล่าๆ ให้นักเรียนแต่ละคน
  
1.ครูภรให้เด็กนั่งเป็นวงกลม
  
2.การเก็บเด็ก ขอบคุณตามด้วยชื่อ  แล้วพานับ 1-10 เป็นภาษาอังกฤษ
  
3.นำเข้าสู่กิจกรรมโดยการเล่าเรื่อง หอยทาก
         คล้ายกับอะไร
  
3.จากนั้นก็แจกกระดาษA4 โดยเวียนทั้งซ้ายและขวามือ นักเรียนส่งกระดาษให้กัน และมีการไหว้ขอบคุณเพื่อนที่ส่งกระดาษให้
  
4.ครูภรยิงคำถามปลายเปิด(เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่)
       
- เขียนอะไรก็ได้ที่สื่อถึงตัวเอง
       
- หรือวาดรูปแทนตัวเองก็ได้
    
5.จากนั้นก็ให้เด็กลงมือ ตามข้อ 4  แล้ว
     
6.ครูภรให้นักเรียนส่งกระดาษของตัวเองไปทางขวามือให้เพื่อนและให้เพื่อนเขียนให้กำลังใจเพื่อนๆประมาณ 5 นาที วงขวามือไปเรื่อยๆ
 
   7.แล้วครูภรก็ให้สัญญาณหยุดกับเด็กนักเรียน แล้วให้นักเรียนนำกระดาษของตัวเองไปเก็บไว้
 


เข้าห้องประชุม
มีการพูดแลกเปลี่ยนหลังจากที่เราได้ไปสังเกตมาว่า มีความคิดเห็นเป็นอย่างไร เกี่ยวกับการเข้าไปดู ห้อง ป.2 และห้อง ป.5 วิธีเก็บเด็ก  คำถามกระตุ้นเด็ก 
จุดประสงค์ของการสอน
       ป.
การมีสมาธิจดจอกับงานที่ทำ
       ป.5  เห็นคุณค่าของเพื่อน
ช่วงเวลาบ่าย

  สังเกตการณ์สร้างแรงบันดาลใจ
PBL ป.3
 การทำบอดี้สแกน
  
1.ได้เห็นการจัดวงกลมของครูโดยครูจะขยับถอยหลัง เพื่อที่จะให้นักเรียนขยับตาม
  
2.ครูให้นักเรียนนอนเป็นปลาดาว  หายใจเข้า...ลึก    หายใจออก...สบาย
  
3.เทคนิคการปลุกเด็กของครูป.3 เด็กที่ยังไม่ตื่นนอน ครูเดินไปปลุกโดยเอามือไปแตะที่หน้าอก แล้วขยับเบาๆ ให้เด็กตื่น
 
4.เทคนิคการเตรียมความพร้อม เอามือทั้งสองข้างประสานกัน ดันไปข้างหน้า  ยกขึ้นข้างบน ไปทางซ้าย    และไปทางขวา แล้วครูให้กำลังใจนักเรียนเยี่ยมมาก
วิธีการเก็บเด็ก
     แสดงท่าพร้อม
การสอน 
PBL

    1.ครูแจกกระดาษA4 ให้นักเรียน พับครึ่ง แล้วเขียน สิ่งที่รู้แล้วกับสิ่งที่อยากเรียนรู้ อย่างละ 10 ข้อ พร้อมกำหนดเวลา
จุดประสงค์
  นักเรียนอยากเรียนอะไรใน
Quarter นี้

สิ่งที่จะนำไปใช้ที่โรงเรียน
  
1.นำวิธีการสร้างแรงบันดาลใจมากระตุ้นเด็กนักเรียนให้คิดว่าอยากเรียนอะไร
  
3.ยิงคำถามตลอดเวลาเพื่อให้เด็กฝึกคิดและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
   4.ปล่อยให้เด็กได้แสดงความคิดให้มากขึ้นและ
                                                                                    มีอิสระเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วันที่ 4 สิงหาคม 2557 เราได้

วันที่  4/8/2557
เวลาเช้า เข้าสังเกตวิธีตอนเข้าแถวหน้าเสาธงชาติ
เข้าสังเกต วิถีและสังเกตจิตศึกษา การสอนของครูต๋อย (ป.1) ทำการสอนโดย นำ เศษหิน ก้อนดิน ใบไม้ กิ่งไม้ เปลือกไม้ มาใส่ในกล่องกระดาษA4
  
1.โดยมีการผ้าปิดฝากล่องกระดาษA4 เอาไว้
  
2.แล้วยิงคำถามว่า มีอะไรอยู่ในกล่อง ให้เด็กๆ ลองทายกัน (กำแบบฝึกสมาธิเด็ก)
  
3.จากนั้นก็จะให้เด็กนักเรียนหยิบของออกจากกล่อง และมีการไหว้ขอบคุณเพื่อนที่ยกของให้(เด็กหยิบช้า พูดมือแข็งแรง)
  
4.ครูต๋อยยิงคำถาม(เด็กที่ไม่ฟังจะพูดว่า น้อง..ขอบคุณที่ตั้งใจฟัง นับหนึ่งสองสามฯ)
       
- เหมือนอะไร
       
- มีประโยชน์อย่างไร
       
- ไม่มีแล้วจะเป็นอย่างไร
  5.ให้เด็กนำเศษหิน กิ่งไม้ ใบไม้ เปลือกไม้ ที่ได้นำมาต่อรูป
 
6.ครูต๋อยยิงคำถาม ว่าเหมือนอะไรให้เด็กตอบ เด็กแต่ละคนก็จะตอบตามความรู้ที่ตนได้เห็นมาก
 
7.ให้เด็กกล่าวของคุณ ครูแต่ละคน ผู้ใหญ่ใจดี
 
เข้าห้องประชุม
มีการพูดแลกเปลี่ยนหลังจากที่เราได้ไปสังเกตมาว่า มีความคิดเห็นเป็นอย่างไร เกี่ยวกับการเข้าไปดู ห้อง ป.
1 และห้อง ป.4 วิธีเก็บเด็ก  คำถามกระตุ้นเด็ก  


วันที่ 4 สิงหาคม 2557 เราได้

วันที่  4/8/2557
เวลาเช้า เข้าสังเกตวิธีตอนเข้าแถวหน้าเสาธงชาติ
เข้าสังเกต วิถีและสังเกตจิตศึกษา การสอนของครูต๋อย (ป.1) ทำการสอนโดย นำ เศษหิน ก้อนดิน ใบไม้ กิ่งไม้ เปลือกไม้ มาใส่ในกล่องกระดาษA4
  
1.โดยมีการผ้าปิดฝากล่องกระดาษA4 เอาไว้
  
2.แล้วยิงคำถามว่า มีอะไรอยู่ในกล่อง ให้เด็กๆ ลองทายกัน (กำแบบฝึกสมาธิเด็ก)
  
3.จากนั้นก็จะให้เด็กนักเรียนหยิบของออกจากกล่อง และมีการไหว้ขอบคุณเพื่อนที่ยกของให้(เด็กหยิบช้า พูดมือแข็งแรง)
  
4.ครูต๋อยยิงคำถาม(เด็กที่ไม่ฟังจะพูดว่า น้อง..ขอบคุณที่ตั้งใจฟัง นับหนึ่งสองสามฯ)
       
- เหมือนอะไร
       
- มีประโยชน์อย่างไร
       
- ไม่มีแล้วจะเป็นอย่างไร
  5.ให้เด็กนำเศษหิน กิ่งไม้ ใบไม้ เปลือกไม้ ที่ได้นำมาต่อรูป
 
6.ครูต๋อยยิงคำถาม ว่าเหมือนอะไรให้เด็กตอบ เด็กแต่ละคนก็จะตอบตามความรู้ที่ตนได้เห็นมาก
 
7.ให้เด็กกล่าวของคุณ ครูแต่ละคน ผู้ใหญ่ใจดี
 
เข้าห้องประชุม
มีการพูดแลกเปลี่ยนหลังจากที่เราได้ไปสังเกตมาว่า มีความคิดเห็นเป็นอย่างไร เกี่ยวกับการเข้าไปดู ห้อง ป.
1 และห้อง ป.4 วิธีเก็บเด็ก  คำถามกระตุ้นเด็ก  
ช่วงเวลาบ่าย
  สังเกตการณ์สร้างแรงบันดาลใจ
PBL ป.2
  โดยการนำของ  ครู กอย,ครูเหมียว,ครูแวว
       การทำบอดีสแกน โดยมีการเปิดเพลงเบาๆ  ร้องเพลงความเกรงใจ  เพื่อเตรียมความพร้อม จากนั้นครูกอย เล่าเรื่องของปลาดาว เพื่อให้เด็กจินตนาการว่าตัวเองเป็นปลาดาว แล้วเด็กก็นอนทำตาคำพูดของของครูกอย ครูกอยก็จะพูดต่างเกี่ยวกับปลาดาว มีเปลือกหอยมาเกี่ยวข้องมีชายทะเล แล้วให้นักเรียนเก็บเปลือกหอยด้วยมือที่แข็งแรง แล้วก็จินตนาการว่าปลาดาวกำลังเล่นอย่างสนุกและค่อยๆ หลับตาหลงอย่างช้าๆ  จนเด็กบ้างคนหลับไป  ในขณะที่ยังมีเด็กบางคนไม่ยอมหลับ ครูกอยก็จะพูดว่าขอบคุณพี่(ชื่อเด็ก)ที่ให้ความร่วมมือ
หลังจากเด็กให้เด็กตื่นนอนแล้วยังมีเด็กบางคน หลับจริงไม่พร้อมที่จะเรียนวิธีการแก้ปัญหาของครูกอย คือ ให้เด็กคนดังกล่าวไปล้างหน้า จากนั้นก็เตรียมความพร้อมโดยให้เด็กที่นั่งใกล้กันจับมือกัน
วิธีการเก็บเด็ก
     ร้องเพลงความเกรงใจ, นับจำนวนต่อจากครู, ตัวตรงก้นชิด
ครูเหมียวสอนเรื่องถั่วงอก
   
1.สำรวจเด็กที่เอาถั่วแต่ละชนิดที่เด็กเอามาและยิงคำถาม
   
2.จัดเด็กเป็นกลุ่ม ตาม จำนวน 1 2 3 4 5
   
3.ให้เด็กดูวีดีโอ(ถั่วงอก,ถั่วงอกเต้นระบำ ดูอย่างละ 2 รอบ ) 
   
4.ยิงคำถามกระตุ้นความยากรู้ของเด็กจากวีดีโดจากวีดีโอเรื่อง ถั่วงอก
   
5.ยิงคำถามกระตุ้นความยากรู้ของเด็กจากวีดีโดจากวีดีโอเรื่อง ถั่วงอกเต้นระบำ
   
6.ให้เด็กทุกคนได้รู้จักถั่วต่างๆ  ที่แต่ละคนนำมา โดยเอาถั่วแต่ละชนิดมาในในแก้วพลาสติก ไว้ตรงกลาง
       และ ให้เด็กที่เสนอตัวมาแกะถั่วในแก้วพลาสติก จนครบชนิดของถั่วที่เด็กนำมา
   
7.ครูกอยยิงคำถามว่าถั่วชนิดไหน ใหญ่ที่สุด  เล็กที่สุด  ใหญ่ปานกลาง โดยให้เด็กแสดงความคิดเห็นและ
       ให้เด็กหยิบออกมาที่ละชนิดและเรียงจากใหญ่สุดไปหาน้อยสุด
   
8.ครูกอย,ครูเหมียว,ครูแวว ให้เด็ก สังเกตเมล็ดถั่วเหลือง และเมล็ดถั่วเขียวว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
   
9.ครูเหมียววางแผนการปลูกถั่วโดยยิงคำถามว่าถ้าปลูกถั่วในล้อยางรถยนต์จะมีวิธีการใส่ดินตรงไหน และ
       แบ่งกลุ่มกลุ่มละ
3 คน โดยให้นักเรียนแบ่งกันเอง

การนำไปที่โรงเรียน
  
1.นำวิธีการเก็บเด็ก ร้องเพลงความเกรงใจ, นับจำนวนต่อจากครู, ตัวตรงก้นชิด
  
2.นำวิธีการสร้างแรงบันดาลใจมากระตุ้นเด็กนักเรียนให้อย่างเรียนรู้
  
3.ยิงคำถามตลอดเวลาเพื่อให้เด็กฝึกคิดและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
   4.ปล่อยให้เด็กได้แสดงความคิดให้มากขึ้นและมีอิสระเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น