เป้าหมายหลัก

วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วันที่ 18/8/2557

สิ่งที่เห็น 
    
จิตศึกษา อ. ครูแดง
  
- พาเด็กเดินออกกำลังกาย  เข้าแถวเพื่อเตรียมเด็กทำกิจกรรม เตรียมความพร้อมด้วยการร้องเพลง ครูแดงเล่านิทาน พระจันทร์อร่อยไหม  เมื่อเล่าเสร็จครูก็ถามเด็กว่า มีตัวละครที่เป็นสัตว์อะไรบ้าง เมื่อถามเด็กนัเรียนเสร็จก็ให้เด็กเข้าห้องและจะให้คนที่พร้อมที่สุดเข้าก่อนโดยมีครูคอยรับไหว้
    คณิตศาสตร์ ป.
2 ครูกลอย

    
- สอนเรื่องการบวก และการคูณ
        
- มีสาหร่าย 4 ต้น มีปลิงทะเลเกาะอยู่ต้นละ 6 ตัว
                  ใครคิดเห็นต่างจากพวก 
 4 x 6                              4   คือ จำนวนที่เอามาบวก
                             6 
คือ จำนวนครั้งที่เอามาบวก      
          
       คณิตศาสตร์ ป.5 ครูฟ้า

              - การบาก ลบ คูณ หาร จำนวน
                โจทย์ 

                    


   เทคนิค
       
- การตั้งคำถามให้เด็กฝึกคิดได้หลายหลาย ทำอย่างไร ทำไม่ วาดภาพการ์ตูนประกอบการการคูณ ในรูปของการบวก
           
- เทคนิคการบูรณาการการนำการหาร้อยละกับเรื่องมุม นำมาซึ่งการสร้างแผนภูมิ
    
     การนำไปใช้

        
   - ตั้งคำถามให้เด็กคิดหลายๆ ทาง
             
- บูรณาการในวิชาเชื่อมโยงแต่ละเรื่อง

วันที่ 15/8/2557

สิ่งที่เห็น
    
จิตศึกษา ป.2 ครูกลอย

       
- น้ำเสียงเรียบๆน่าฟัง การสอนก็เริ่มจากการให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม และพานักเรียนนับสลับมือ1-10 ครูเล่านิทานเรื่องพี่ออกัส และครูให้นักเรียนจินตนาการรูปหน้าตาของพี่ออกัส ที่ได้ยินเพราะที่ครูเล่าให้ฟัง แต่เด็กนักเรียนยังไม่ได้อ่านหนังสือเรื่องนั้น
     คณิตศาสตร์ ป.2 ครูกลอย
         - สอนเรื่องการบวก และการคูณ
        
- มีนกยูง 5 ตัว บินมา 3 วัน
                  
1 วัน มี 24 ชั่วโมง  ถ้า 3 วันมีกี่ชั่วโมง ให้เด็กคิดเองจะมีวิธีการอย่างไร ทำไม่
                  เมล็ดถั่ว
1 เมล็ด  มีค่าเท่ากับ 20 ฝัก  ถ้า 5 เมล็ด มีค่าเท่ากับกี่   ฝัก
             
งาน เขียนการ์ตูนแสดงการบวก
      
คณิตศาสตร์ ป.6 ครูสังข์
              - การสร้างมุมเป็นแผนภูมิวงกลม (บูรณาการร้อยละ มุม)
                โจทย์  จากการสำรวจสอบถามความชื่นชอบกีฬาจากตัวอย่าง
600 คนได้ข้อมูลดังนี้
              
แบตมินตัน  30  คน,  เทเบิ้ล                                  เทนนิส  30 คน, บาสเกตบอล 60 คน,
                         วอลเลย์บอล
120 คน และฟุตบอล 360 คน

                วิธีทำ  ทำคนให้เป็นร้อยละก่อนแล้ว ค่อยเอาร้อยละไปหามุมหรือองศา
                          แบตมินตัน
 30  คน,   5%   ได้  18 องศา
                        เทเบิลเทนนิส  30 คน,  5%   ได้  18 องศา
                  
      บาสเกตบอล 60 คน,   10% ได้  36 องศา                 
                        วอลเลย์บอล 120 คน   20% ได้  72 องศา
                         และฟุตบอล
360 คน   60% ได้  216 องศา

   
      เทคนิค
        - การตั้งคำถามให้เด็กฝึกคิดได้หลายหลาย ทำอย่างไร ทำไม่ วาดภาพการ์ตูนประกอบการการคูณ ในรูปของการบวก
           
- เทคนิคการบูรณาการการนำการหาร้อยละกับเรื่องมุม นำมาซึ่งการสร้างแผนภูมิ
     การนำไปใช้

        
   - ตั้งคำถามให้เด็กคิดหลายๆ ทาง
             
- บูรณาการในวิชาเชื่อมโยงแต่ละเรื่อง

วันที่ 14/8/2557

สิ่งที่เห็น
    
จิตศึกษา ป.6 ครูสังข์

        - น้ำเสียงเรียบๆน่าฟัง การสอนก็เริ่มจากการให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม และพานักเรียนทำโยคะอย่างง่าย และให้นักเรียนแต่ละคนพาเพื่อนทำคนโยคะคนละท่า
    
ภาษาอังกฤษ ป.6 ครูแวว
        
- ร้องเพลงภาษาอังกฤษ วาดภาพระบายสีประกอบเพลง
    
คณิตศาสตร์ ป.2 ครูกลอย
        
- สอนเรื่องการบวก และการคูณ
เทคนิค
    
จิตศึกษา ป.6 ครูสังข์
       
- น้ำเสียงเรียบๆน่าฟัง เด็กไม่ฟังครูไปนั่งใกล้ๆ
     ภาษาอังกฤษ ป.6 ครูแวว
        
- เตรียมเด็กร้องเพลงนับเป็นภาษาอังกฤษ มีสอบแบบ(Version)
    
คณิตศาสตร์ ป.2 ครูกลอย
        
- ไม่บอกแต่ฝึกให้เด็กคิดเอง
การนำไปใช้

            
- ฝึกให้เด็กคิดเองมากๆ
             
- เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิด

วันที่ 13/8/2557

สิ่งที่เห็น
    
จิตศึกษา ป.2 ครูกลอย
       
- น้ำเสียงและท่าทางที่ใช้สอนนุ่มนวลน่าฟัง การสอนก็เริ่มจากการให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม และพานักเรียนนวดส่วนต่างๆ ของร่างกายเพื่อเป็นการขอบคุณ โดยเริ่มที่ ศีรษะก่อนลงไปจนถึงเท้า
    
คณิตศาสตร์ ป.5 ครูฟ้า

        
- ท่าทางประกอบการสอน การตรวจงานเด็กนักเรียน
    
ภาษาไทย ป.4 ครูยิ้ม

        
- ใช้จิตวิทยาประกอบการสอน รู้นิสัยของเด็กแต่ละคนดี


เทคนิค
    
จิตศึกษา ป.2 ครูกลอย

       
- เตรียมตัวพร้อมในท่าพนมมือ
            - เอาการนับ 1-10 มาประกอบท่าทาง
    
คณิตศาสตร์ ป.5 ครูฟ้า
        
- การตั้งคำถามที่หลากหลายกระตุ้นความคิด
            
- วิธีการหาคำตอบของเด็กที่หลากหลายไม่จำกัดความคิด
   
ภาษาไทย ป.4 ครูยิ้ม
        
- ให้เด็กเขียนตามคำบอกจากหนังสือที่ได้ทุกคนได้อ่านมา เมื่อเขียนเสร็จจะไม่เฉลยแต่ให้เด็กเช็กความถูกต้องเอง และเขียนคำที่ถูกต้องลงในสมุดของตัวเอง
             
- เสริมแรงด้วยทำเสร็จเบรคได้เลย
การนำไปใช้

        
   - นำน้ำเสียงกับการนับ 1-10 ประกอบท่าทางมาใช้สอน
             
- การตั้งคำถามที่หลากหลายกระตุ้นความคิด
             
- เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิด
             
- เด็กตรวจและหาคำตอบด้วยตัวเอง

อธิษฐานสิจ๊ะกับนางฟ้าสีเขียว ตอน แจกัน


วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สิ่งที่ได้ในวันที่ 6/8/57


วันที่  6/8/2557
เวลาเช้า เข้าสังเกตวิธีตอนเข้าแถวหน้าเสาธงชาติ
เข้าสังเกต วิถีและสังเกตจิตศึกษา การสอนของครูต๋อย (ป.
6) ทำการสอนโดย แจกกระดาษที่มีรูปภาพให้นักเรียนแต่ละคน
  
1.ครูต๋อยให้เด็กนั่งเป็นวงกลม
  
2.เริ่มจากครูต๋อยพาเด็กร้องเพลงประกอบท่าทาง เมื่อเด็กพร้อม แล้วครูต๋อยก็พาเด็กฝึกบีบนวด ตั้งแต่ศรีษะลงมาจนถึงเท้าด้านล้าง
   
3.จากนั้นก็แจกกระดาษที่มีรูปภาพให้นักเรียนแต่ละคนโดยเวียนทั้งซ้ายและขวามือ นักเรียนส่งกระดาษให้กัน และมีการไหว้ขอบคุณ    เพื่อนที่ส่งกระดาษให้
  
4.ครูต๋อยยิงคำถามปลายเปิด(ให้นักเรียนแสดงความเห็นอกเห็นใจจากภาพที่ดู)
       
- เห็นอะไรจากภาพ
       
- รู้สึกอย่างไรจากภาพที่เห็น
    
5.จากนั้นก็ให้เด็กตั้งคำถามจากภาพ
    
6.แล้วก่อนจะให้แสดงความครูต๋อยใช้เทคนิค ฝึกสติ(ให้เด็กจับมือคนข้างๆ แล้วหลับตาฟังครูจจากนั้นก็ให้เด็กแสดงความรู้สึกจากภาพที่เห็น
 
   7.เมื่อเด็กนักเรียนแสดงความรู้สึกเสร็จแล้ว ก็แล้วครูต๋อยก็ให้สัญญาณหยุดกับเด็กนักเรียน ก่อนหยุดก็ให้เด็กร้องเพลง นับ 1 – 10 ประกอบกับการสลับมือซ้ายกับมือขวา


  จุดประสงค์ของการสอน
       ป.ความเห็นอกเห็นใจ


เข้าห้องประชุม
        มีการพูดแลกเปลี่ยนหลังจากที่เราได้ไปสังเกตมาว่า มีความคิดเห็นเป็นอย่างไร เกี่ยวกับการเข้าไปดู ห้อง ป.
3 และห้อง ป.6
       

พบครูใหญ่ 
พูดเรื่อง
PLC และฝึกสมาธิโดยวิธีทำให้รู้กาย(ดูที่ลมหายใจไม่มีคำภาวนา)       

             
PLC - สถานที่  บรรยากาศที่ดี
                     
- กิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้(BAR/AAR)

ช่วงเวลาบ่าย

  สังเกตการณ์สร้างแรงบันดาลใจ
PBL ป.1
 การทำบอดี้สแกน
  
1.ได้เห็นการจัดวงกลมของครูโดยครูจะแยกเด็กที่คุยกันออกจากกัน
  
2.ครูให้นักเรียนนอนเป็นปลาดาว  หายใจเข้า...ลึก    หายใจออก...สบาย
   
3.แล้วเล่านิทานให้เด็กฟังด้วยนำเสียงที่ไม่สูงไม่ต่ำ
  
4.เทคนิคการปลุกเด็กของครูป.1 เด็กที่ยังไม่ตื่นนอน ครูให้เพื่อนที่อยู่ข้างๆ ปลุกเพื่อนขยับเบาๆ ให้เพื่อนตื่น
 
5.เทคนิคการเตรียมความพร้อม ให้เด็กไปล้างหน้าเป็นสี แล้วมาร้องเพลงรอ ฉันรอเธออยู่ นับเลข 1-10 ไทยตามด้วยอังกฤษ

วิธีการเก็บเด็ก

     มองด้วยตา แล้วบอกชื่อเด็กว่าพี่...ให้สัญญาณ


การสอน PBL
    1.ครูให้นักเรียนไปเข้าห้องสมุด แต่

    2.ห้องสมุดไม่พร้อม ครูก็ให้เด็กมาทำงานที่ค้างไว้ คือ วาดรูปที่สื่อถึงพยัญชนะไทย
จุดประสงค์

     ให้เด็กเห็นคุณค่า
การนำไปใช้ที่โรงเรียน
  
1.นำวิธีการฝึกสติก่อนการที่จะให้เด็กตั้งคำถาม
  
3.ยิงคำถามตลอดและเสริมแรงเพื่อให้เด็กฝึกคิดและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
   4.การกวาดสายตาไปรอบๆ เพื่อดูความพร้อมของเด็กแต่ละคน และการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ศรีษะลงมาถึงเท้า